1239 Budapest Haraszti út 46
        Telefon/Fax:
283-0783

Sítt és szemét szállítás

Hulladékgazdálkodás!

Hulladékgazdálkodásnak nevezzük azt a tudatos, tervszerű tevékenységet, amely a hulladék kiküszöbölése, keletkezésének megszüntetése, illetve mérséklése, az elkerülhetetlenül keletkező hulladék megfelelő gyűjtése és lehetőség szerinti hasznosítása, végső esetben pedig ártalmatlanítása és korlátozás nélküli elhelyezése érdekében történik.

Hulladék szállítás

   Ügyfeleink számára végzett hulladékgyűjtési és szállítási, hulladék elhelyezési és szállítási szolgáltatásaink minőségi jellemzőivel kapcsolatos ügyféligények kielégítése, a vonatkozó jogszabályok és hatósági határozatok követelményeinek betartása elsődleges feladataink közé tartoznak. A fenti követelmények kielégítése érdekében alakítottuk ki, és alkalmazzuk a hulladékszállítási, hulladék elhelyezési és szállítási szolgáltatásaink minőségét befolyásoló folyamatainkat

KÖSZÖNTJÜK A FIDO Kft HONLAPJÁN 1239 Budapest Haraszti út 46

CégünkrőlA FIDO Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. jogelődje a FIDO Bt. 1991-ben alakult, mint családi vállalkozás. A FIDO Kft., - mint a FIDO Bt. jogutódja - meghatározó tevékenysége a települési szilárdhulladék szállítás. Az évek során a szolgáltatás mennyisége és minősége is növekedett.

1998. május 28-tól az FKF Zrt.-vel közösen konzorciumi szerződés keretében részt veszünk Budapest közszolgáltatási tevékenységének ellátásában, melynek keretén belül végezzük a települési szilárd hulladékok begyűjtését, szállítását.

A közszolgáltatási feladatok ellátása mellett társaságunk vállal egyéb hulladék illetve építési törmelékszállítást, sitt szállítást intézményeknél, lakosságnál. A szállítás és az építési, bontási hulladék elhelyezése hivatalos működési engedéllyel rendelkező hulladéklerakó telepre, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: 25425-9/2012 számú engedélye, illetve a 45/2004 (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint történik. A törmelék és sitt elhelyezése a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által elfogadott hulladéklerakó helyekre történik. A leadott sittről Befogadó nyilatkozatot is tudunk biztosítani.

Mind a cégeknél, mind a lakosságnál jelentős hangsúlyt fektetünk a szelektív gyűjtésre, szállításra. Ennek megfelelően alakítottuk ki árainkat. Árainkat a konténerek nagyságától a benne elhelyezett hulladék, sitt fajtájától és kihelyezett cím illetve a hulladék lerakóhely távolságától függően állapítjuk meg.